On-line registrace bude otevřena do 24.9.2021. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!
V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát konference e-mailem.

Registrační místo

Registrační pult bude k dispozici po celou dobu konání akce - kurzů i kongresu - pro případ asistence, poskytnutí informací apod. K odbavení registrace na Kongres je třeba načtení QR kódu do systému. Odbavení registrací na kurzy neprobíhá přes QR kód.

Registrační hodiny Hand Therapy Course

Středa 29.9.2021      10.00 - 17.00

Registrační hodiny Kurz chirurgie ruky

Středa 29.9.2021     12.00 - 18.00

Registrační hodiny Kongres

Čtvrtek 30.9.2021     17.00 - 19.00

Pátek 1.10.2021          7.00 - 17.00

Registrační poplatky

Kurz chirurgie ruky a Hand therapy course budou probíhat paralelně, nelze se tedy zúčastnit obou zároveň. Zaregistrovat se je možné buď pouze na zvolený kurz nebo současně na kurz + kongres. Při vyplňování registračního formuláře zvolte prosím odpovídající možnost.

ČASNÁ REGISTRACE 

(PRODLOUŽENO do 11.7.2021)

Kurz chirurgie ruky

Člen ČSCHR, ČSTR, rezident

3 900 Kč

Ostatní

4 400 Kč

Hand therapy course

Člen ČSTR, ČSCHR, fyzioterapeut, ergoterapeut

3 900 Kč

Ostatní

4 400 Kč

Kongres

Člen ČSCHR, rezident, fyzioterapeut, ergoterapeut

2 600 Kč

Člen ČSTR

1 600 Kč

Sestra, pregraduální student

1 100 Kč

Ostatní

3 100 Kč

Kurz chirurgie ruky + Kongres

Člen ČSCHR, rezident, fyzioterapeut, ergoterapeut

5 200 Kč

Člen ČSTR

4 400 Kč

Ostatní

6 000 Kč

Hand therapy course + Kongres

Člen ČSTR, fyzioterapeut, ergoterapeut

4 400 Kč

Člen ČSCHR, rezident

5 200 Kč

Ostatní

6 000 Kč

POZDNÍ REGISTRACE 

(od 12.7.2021)

Kurz chirurgie ruky

Člen ČSCHR, ČSTR, rezident

4 400 Kč

Ostatní

4 900 Kč

Hand therapy course

Člen ČSTR, ČSCHR, fyzioterapeut, ergoterapeut

4 400 Kč

Ostatní

4 900 Kč

Kongres

Člen ČSCHR, rezident, fyzioterapeut, ergoterapeut

3 100 Kč

Člen ČSTR

2 100 Kč

Sestra, pregraduální student

1 600 Kč

Ostatní

3 600 Kč

Kurz chirurgie ruky + Kongres

Člen ČSCHR, rezident, fyzioterapeut, ergoterapeut

6 000 Kč

Člen ČSTR

5 200 Kč

Ostatní

6 800 Kč

Hand therapy course + Kongres

Člen ČSTR, fyzioterapeut, ergoterapeut

5 200 Kč

Člen ČSCHR, rezident

6 000 Kč

Ostatní

6 800 Kč


ČSCHR - Česká společnost chirurgie ruky

ČSTR - Česká společnost terapie ruky

Rezident - lékař/ ka ve výcviku před dosažením specializace, po registraci prosím zašlete potvrzení o předatestační přípravě ze svého pracoviště na e-mail lapesova@hanzo.cz

Student - student lékařské fakulty do 26 let, po registraci prosím zašlete kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu na e-mail lapesova@hanzo.cz

Kongresový poplatek zahrnuje

 • vstup na kongres a výstavu firem
 • kongresové materiály
 • elektronický certifikát s kreditním hodnocením
 • občerstvení o přestávkách
 • oběd "take away" dne 1.10.2021
 • vstup na slavnostní zahájení kongresu 30.9.2021

Poplatek za kurz zahrnuje

 • vstup na kurz a výstavu firem
 • studijní materiály kurzu
 • elektronický certifikát s kreditním hodnocením
 • občerstvení o přestávkách
 • oběd "take away" dne 30.9.2021
 • vstup na slavnostní zahájení kongresu 30.9.2021

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně.

Při rezervaci ubytování uvádějte uvedené heslo. Předrezervace pro účastníky je platná do daného data nebo do naplnění kapacity hotelu. Po uplynutí termínu předrezervace budou pokoje uvolněny do volného prodeje.


EA Hotel Tereziánský dvůr          www.hotelterezianskydvur.com             terezianskydvur@eahotels.cz                          Heslo: CHIRURGIE RUKY

                                                                                                                              Telefon: +420 495 505 111                                  Rezervace do: 1.9.2021

 

Hotel U Královny Elišky                www.hotelukralovnyelisky.cz                reception@hotelukralovnyelisky.cz                  Heslo: CHIRURGIE RUKY 2021

                                                                                                                                                                                                               Rezervace do: 7.9.2021


Penzion Nad Oborou                     www.pno.cz                                             info@pno.cz                                                         Heslo: CHIRURGIE RUKY                             

                                                                                                                            Mobil +420733 151 481                                         Rezervace do: 31.8.2021


Další tipy na ubytování

Hotel Nové Adalbertinum                   www.noveadalbertinum.cz

Hotel Vacek Pod Věží                           www.pod-vezi.cz

Penzion Hnízdo snů                             www.hnizdosnu.cz

Hotel Grand                                          www.grandhk.cz

Hotel Alessandria                                 www.alessandria.cz

Hotel U České koruny                          www.uceskekoruny.com

Rezidence Boromeum                         www.boromeum.cz/cs

Academic hotelový dům (hostel)       www.hotelovydum.cz

Penzion U svatého Jana                      www.usvatehojana.cz

Hotel Okresní dům                              www.hotelokresnidum.cz

Penzion U Mlejna                               www.penzionumlejna.cz

Hotel Černigov                                    www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs

AKTIVNÍ ÚČAST

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt PRODLOUŽEN DO 11.7.2021. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Pokyny pro autory

Přijímány budou práce autorů, které se týkají chirurgie nebo rehabilitace ruky a horní končetiny bez omezení tématu. Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každé přednášky je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ e-poster). Vždy je nutno uvést strukturovaný abstrakt přednášky (Úvod - Metodika - Závěr, maximum 300 slov), bez kterého nelze přihlášku k aktivní účasti přijmout. Abstrakta by měla obsahovat původní výsledky dosažené autory. Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s vědeckým výborem.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky nebo e-posteru informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce. Podmínkou přijetí abstraktu k aktivní účasti je zaplacení účastnického poplatku autorem.

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA

Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky registračním systémem, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Zrušení registrace

I při zkrácené účasti na setkání je třeba uhradit registrační poplatek. Zrušení registrace je nutné provést písemně, oznámením na sekretariát konference e-mailem na adresu lapesova@hanzo.cz.

Při písemném zrušení registrace do 10.9.2021 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.

Platební údaje

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na konferenci, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. Doklad o zaplacení je vystaven a zaslán na registrační e-mail automaticky do 14 dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet konference.

Objednané služby lze hradit na fakturu nebo bankovním převodem.

Platba na fakturu

Na poplatek za účast na konferenci je možné vystavit fakturu. Při registraci k účasti postačí uvést "Odlišné údaje plátce" ev. vyplnit fakturační údaje v posledním kroku registrace do pole "Poznámka" a zvolit způsob platby fakturou. Po přijetí registrace s takovýmto požadavkem je na zadanou fakturační adresu do pěti pracovních dnů vystavena zálohová faktura, která je odeslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Nejsou-li fakturační údaje blíže specifikovány, je faktura vystavena na adresu vyplněnou v registračním formuláři.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky:               FIO banka, a.s.

Adresa banky:               Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové

Majitel účtu:                   HANZO Production, spol. s r.o.

Adresa majitele účtu:   Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

Číslo účtu:                      250 028 8273/2010

IBAN:                              CZ172 010 000 000 250 028 8273

SWIFT:                            FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol:         viz e-mailové potvrzení registrace

AKREDITACE ČLK

V září 2020 byl spuštěn Vzdělávací portál České lékařské komory, který lékařům přinesl možnost plné administrace kreditů. Z tohoto důvodu je nutné v rámci registrace vyplnit EVIDENČNÍ číslo lékaře dle ČLK do kolonky ČLK ID.
V případě, že dané číslo nebude účastníkem vyplněno, organizátor konference není kompetentní k nahlášení kreditů na ČLK a tato povinnost přechází na účastníka.

Pro zajištění správné funkce automatického připisování kreditů lékařům prostřednictvím Vzdělávacího portálu požaduje ČLK nahrávání prezenční listiny absolventů akreditované vzdělávací akce do tohoto portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční číslo lékařů, viz seznam registrovaných lékařů ČLK (dále jen "ČLK ID"), kteří vzdělávací akci absolvovali a počet kreditů.

Poskytnutí ČLK ID je dobrovolné, bez jeho poskytnutí však nebude uvedeno v prezenční listině, zasílané prostřednictvím Vzdělávacího portálu ČLK a nebude tak možné ze strany organizátora zajistit automatické přičtení kreditů na osobní účet lékaře