PROGRAM


TÉMATA KONGRESU

Proximální interfalangeální kloub

Rehabilitace po šlachových poraněních

Pozn. Témata prací přihlášených do odborného programu nejsou omezena na výše uvedená témata. Přihlašovat je tak možno všechny práce a příspěvky, týkající se chirurgie či rehabilitace ruky.

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština, angličtina


PROGRAM

ČTVRTEK 30.9.2021

18.00 - 22.00     Zahájení kongresu                                                                                                       Marie Terezie

                            Předsedající: Fibír A., Kukačková M., Schmoranzová A., Fink Z., Manďák J.

Slavnostní zahájení

Křest knihy

"Terapie ruky" - Vyskotová J., Krejčí I., Macháčková K.

Udělení Dlabalovy ceny prof. Václavu Smrčkovi

Vyzvaná přednáška

Vrozené vady ruky, ontogeneze, fylogeneze a tkáňové systémy

Smrčka V., Mařík I., Kuželka V.

Welcome reception

PÁTEK 1.10.2021

08.30 - 10.30     Sekce 1                                                                                                                                   Marie Terezie

                            Předsedající: Dvořák Z., Czinner M., Humhej I.

Kalkulace bodového hodnocení zdravotních výkonů v chirurgii ruky - aktuální změny                   10 min.

Fibír A., Oddělení plastické chirurgie, chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Má to smysl? EBHS Diploma Examination                                                                                                    10 min.

Czinner M.1, Kebrle R.2

1TOC Ortopedie KN Liberec, Chirurgie ruky Klinika Dr. Pírka, 2Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Jak mění indikační kritéria replantace prstů úrazová anamnéza?                                                            10 min.

Kníže J., Nejedlý A., Klinika plastické chirurgie FNKV a 3. LF UK

Prstýnkové skalpace                                                                                                                                            10 min.

Dvořák Z.1,2, Dražan L.1,2, Heroutová M.1,2, Knoz M.1,2, Novák P.1, Streit L.1,2, Stupka I.1, Výška T.1, Veselý J.1,2

1Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně, 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Mykotické komplikace po revaskularizačních výkonech horní končetiny pro devastační trauma      10 min.

Votruba T.1,2

1Oddělení plastické chirurgie nemocnice České Budějovice a.s., 2Klinika plastické a estetické chirurgie u sv.Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 

Revaskularizace horní končetiny v úrovní paže u 9letého chlapce                                                            10 min.               

Streit L.1,2, Kubek T.1,2, Vondra P.1, Nosavcovová E.3,                                                           

1Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie, 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Klinika plastické a estetické chirurgie, Brno, 3Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Intraneurální ganglia                                                                                                                                             10 min.

Humhej I., Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní a.s.

Pedicled partial FDS muscle flap for coverage of the median nerve in the distal forearm                   10 min.

Czinner M.1,2, Kebrle R.1, Hellmuth T.3

1Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, 2TOC KN Liberec, 3UCHRaPCH Vysoké nad Jizerou

11.00 - 12.30     Sekce 2                                                                                                                                        Marie Terezie

                           Předsedající: Kukačková M., Hellmuth T.

Flexor tendon rehabilitation                                                                                                                                  25 min.

Ewald S.G., Zürich University of Applied Sciences, ZHAW, Winterthur, Switzerland

Flexorová sutura v zoně I. a II. - co je nutno vzít v úvahu                                                                                 20 min.

Fibír A.1, Kebrle R.2

1Oddělení plastické chirurgie, chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Řešení nestability šlach I. extenzorového kompartmentu po operaci m.de Quervain                               10 min.

Hellmuth T.1, Lhotský R.1, Kebrle R.2

1Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, 2Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Takřka kompletní portfolio operací flexoru ruky provedené u jednoho pacienta - kazuistika                   10 min.

Kovařík J., FN Brno - Klinika úrazové chirurgie

13.30 - 15.00     Sekce 3                                                                                                                                               Marie Terezie

                           Předsedající: Vodička Z., Proček T., Čižmář I.

Variabilní anatomické struktury při dorzálním přístup k loketnímu kloubu                                                     10 min.

Kunc V.1,2, Veigl D.3, Kachlík D.1

1Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2Klinika úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 3 1. ortopedická klinika, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Indikace a limity ASK loketního kloubu                                                                                                                    10 min. 

Proček T., Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Artroskopie loketního kloubu u syndromu bolestivého lokte                                                                             10 min.

Křiváček A., Vodička Z., Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Posterolaterální nestabilita loketního kloubu - diagnostika, léčba                                                                    10 min.

Vodička Z., Křiváček A., Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ruptura distálního úponu šlachy m. biceps brachii - víme, kdy operovat?                                                      10 min.

Proček T., Grinac M., Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Řešení pakloubu proximální ulny po Monteggiově zlomenině - kazuistika                                                     10 min.

Czinner M.1, Kebrle R.2

1TOC Ortopedie KN Liberec, Chirurgie ruky Klinika Dr. Pírka, 2Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

13.30 - 15.00     Sekce A                                                                                                                                             František

                           Předsedající: Jančíková V., Kukačková M.

ABCD Spiraldynamik® - 3D koordinace horní končetiny a ruky                                                                        25 min.

Kazmarová L., Expertin Spiraldynamik®, fyzioterapeutka

Možnosti kinezioterapie dynamických nestabilit zápěstí                                                                                    10 min.

Jančíková V.1,2

1Rehabilitační oddělení FN Olomouc, 2Ústav klinické rehabilitace, FZV UP Olomouc

Profesionální sportovec v dětském věku a následky přetížení horní končetiny - kazuistika                        10 min.

Bartošová S., Kolářová H., Mrázová H., Pliska P., Čižmář I., IC Klinika

Anterior interosseous nerve syndrom - možnosti fyzioterapie                                                                            10 min.

Žváčková M., Fyzioterapie Mgr., Bc. Michaela Žváčková

Zkušenosti s dlahováním a ortézováním ruky u lidí po poškození míchy                                                          10 min.

Gregorová Z., Vatěrová H., Svobodná M., Centrum Paraple, o.p.s.

15.30 - 18.00     Sekce 4                                                                                                                                               Marie Terezie

                           Předsedající: Veigl D., Kebrle R., Zálešák B.

Klinická anatomie v okolí PIP kloubu                                                                                                                         10 min.

Kunc V.1,2

1Ústav anatomie, 2. LF UK, 2Klinika Úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Zlomeniny v oblasti PIP kloubu                                                                                                                                  20 min.

Kebrle R., Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Kazuistika: Devastační poranění II. - IV. proximálního interfalangeálního kloubu dominantní ruky mladého sportovce, prezentace použitých rekonstrukčních postupů a funkčního výsledku                                                                                                      10 min.

Vondra P., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou

Pyrokarbonová náhrada proximálního interfalangeálního kloubu                                                                        10 min.

Veigl D., Ortopedická klinika 1. LF UK Praha a FN Motol, Praha

Indikačni a technická úskalí u vaskularizovaného přenosu PIP kloubu                                                               10 min.

Zálešák B., Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc

PIP kontraktura v souvislosti v Dupuytrenovou nemocí                                                                                          10 min.

Krejča M., Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FN Bulovka

Rehabilitace PIP kloubu                                                                                                                                                  10 min.

Kukačková M., Ambulance Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha

Panelová diskuse                                                                                                                                                              30 min.

Co dělat s PIP flekční kontrakturou u - stenozující tendovaginitidy, distorze PIP, dorzální luxace... - kazuistiky

Kebrle R., Veigl D., Zálešák B., Krejča M., Kukačková M., Hellmuth T.

15.30 - 18.00     Sekce B                                                                                                                                                     František

                           Předsedající: Krejčí I., Korábová P., Gregorová Z.

Přínos vyšetření ultrazvukem v časných fázích pooperačního hojení po suturách šlach flexorů ruky v ambulanci fyzioterapeuta

Kukačková M., Ambulance Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha                                                                                  8 min.

Aktivní a semiaktivní přístup v rehabilitaci po sutuře flexorů                                                                                        10 min.

Kolínová K., Tošovská M., Šalšová J., ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou


Rehabilitace po sutuře extenzoru s využitím RM dlahy                                                                                                10 min.

Šalšová J., ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou


Swan neck deformita prstu                                                                                                                                                  10 min.

Douchová M., Rehabilitační oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Chrudimská nemocnice

Aplikace nových typů nízkoteplotních termoplastů v akutní a postakutní rehabilitaci                                           10 min.

Krejčí I., Macháčková K., Žižková E., UPOL FZV Olomouc, Ortopedická protetika ERGONA Opava s.r.o., RÚ Hrabyně, Sharex- In Košice

"Cit - to je život, a otupený cit je ochuzený život." (F. Peroutka) - Vyšetření a reedukace senzorických funkcí v praxi

Korábová P., Ambulance Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha                                                                                      15 min.

Funkční benefit rekonstrukčních zákroků u pacientů s DMO                                                                                        10 min.

Krejčí I., Vyskotová J., Kratochvílová R., UPOL FZV Olomouc, Ambulance ergoterapie a terapie ruky Ostrava a DRS MNO Ostrava

NRX Strap, a new functional option in rehabilitation A short introduction and practical presentation of the NRX Strap

Eriksson T., Sweden                                                                                                                                                                 40 min.

19.30 - 24.00     Společenský večer

SOBOTA 2.10.2021

09.00 - 11.45     Sekce 5                                                                                                                                                            Marie Terezie

                           Předsedající: Čižmář I., Pilný J., Kebrle R., Schmoranzová A., Fibír A.

Klasifikační schémata Dupuytrenovy kontraktury                                                                                                              10 min.

Menoušek J., Dvořák Z., Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny v Brně

Brachymetacarpia, naše zkušenosti s operačním řešením                                                                                                10 min.

Schmoranzová Al. et al., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Aktuální možnosti farmakoterapie u komplexního regionálního bolestivého syndromu                                            10 min.

Šedivý O., Dvořák Z., Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno, ČR

Managment terapie sarkomů horní končetiny                                                                                                                       10 min.

Polák P.1, Christodoulou P.1, Lesenský J.2, Šuk P.1

1Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FN Bulovka, 2Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Bulovka

Nestability CMC kloubu palce ruky                                                                                                                                           10 min.

Pilný J., Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Střednědobé výsledky ošetření rhizartrózy modifikovanou LRTI metodou                                                                      10 min.

Korpa P.1,2, Čižmář I.1,3

1IC Klinika Brno - centrum chirurgie ruky, 2Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady a 3.LF UK, 3Klinika úrazové chirurgie FN Brno

10-leté zkušenosti s TEP kořenového kloubu palce ruky                                                                                                       10 min.

Pavličný R., Ortopedické oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s.

Zlomeniny metakarpů u dětí (rozbor souboru pacientů za 10 let, naše léčebné postupy, hranice konzervativní léčby)   10 min.

Matoušková E., Horáková V., Sovadinová D., Klinika dětské chirurgie a traumatologie FTN a 3.LF UK, Praha 4 Krč

The role of patient specific implants in complex 3D reconstructions of the distal forearm                                               10 min.

Kebrle R.1,2, Schep N.3, Czinner M.1,2

1Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, 2TOC KN Liberec, 3Maasstad Ziekenhuis, NL

Po-traumatická nestabilita distálního radioulnáního kloubu                                                                                                     10 min.

Čižmář I., IC Klinika Brno

Řešení deformit předloktí pomocí 3D plánování                                                                                                                           10 min.

Kebrle R.1, Czinner M.1,2

1Chirurgie ruky, Klinika Dr. Pírka, 2TOC KN Liberec

09.20 - 10.20     Workshopy Kongresu terapie ruky

Skupina A   WS 1 "Ruka v terapii", základní principy a příklady z praxe

                                 Maryška J.. Privátní praxe Gmünd, Rakousko

Skupina B   WS 2 NRX Strap. Jedna páska, neomezené možnosti

                               Gregorová Z., OTCare, s.r.o.

10.30 - 11 30

Skupina A   WS 2 NRX Strap. Jedna páska, neomezené možnosti

                               Gregorová Z., OTCare, s.r.o.

Skupina B   WS 1 "Ruka v terapii", základní principy a příklady z praxe

                                Maryška J., Privátní praxe Gmünd, Rakousko


SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Slavnostní zahájení kongresu

30.9.2021 (18.00 - 22.00)

Všichni účastníci jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení kongresu, které proběhne ve středu 30.9.2021 po skončení odborného programu kurzů, přímo v prostorách hotelu Tereziánský dvůr.

Součástí zahájení bude drobné občerstvení, vstup je pro všechny zúčastněné zdarma.

Společenský večer

1.10.2021 (19.30 - 24.00)

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové

Cena: 490,- CZK

Dress code: Business casual

Vstupenku na společenský večer je třeba objednat v předstihu v rámci registrace k účasti na kongres. Platba ani zakoupení na místě nebudou možné!

Dopravu na společenský večer si účastníci zajišťují individuálně.


Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických firem.