PROGRAM


TÉMATA KONGRESU

Proximální interfalangeální kloub

Rehabilitace po šlachových poraněních

Pozn. Témata prací přihlášených do odborného programu nejsou omezena na výše uvedená témata. Přihlašovat je tak možno všechny práce a příspěvky, týkající se chirurgie či rehabilitace ruky.

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština, angličtina


Předběžný časový harmonogram

AKTIVNÍ ÚČAST

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt je stanoven na 30.6.2021. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Pokyny pro autory

Přijímány budou práce autorů, které se týkají chirurgie nebo rehabilitace ruky a horní končetiny bez omezení tématu. Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každé přednášky je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ e-poster). Vždy je nutno uvést strukturovaný abstrakt přednášky (Úvod - Metodika - Závěr, maximum 300 slov), bez kterého nelze přihlášku k aktivní účasti přijmout. Abstrakta by měla obsahovat původní výsledky dosažené autory. Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s vědeckým výborem.

 Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky nebo e-posteru informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce. Podmínkou přijetí abstraktu k aktivní účasti je zaplacení účastnického poplatku autorem.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Slavnostní zahájení kongresu

30.9.2021 (18.00 - 22.00)

Všichni účastníci jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení kongresu, které proběhne ve středu 30.9.2021 po skončení odborného programu kurzů, přímo v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Součástí zahájení bude drobné občerstvení, vstup je pro všechny zúčastněné zdarma.

Společenský večer

1.10.2021 (19.00 - 24.00)

PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, Hradec Králové

Cena: 490,- CZK

Dress code: Business casual

Vstupenku na společenský večer je třeba objednat v předstihu v rámci registrace k účasti na kongres. Platba ani zakoupení na místě nebudou možné!

Dopravu na společenský večer si účastníci zajišťují individuálně.

V roce 2017 bylo přímo v areálu továrny PETROF, na ploše 1600 m2, otevřeno kulturní centrum PETROF Gallery. Místo pro setkávání vzniklo rekonstrukcí staré výrobní haly, jejíž součástí byly v minulosti například intonérské kabiny a donedávna sloužila především jako skladový prostor.

Nachází se zde jeden z největších a nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě. Vkusný design prosklené části showroomu s křišťálovým lustrem, stylová kavárna s balkónem a variabilní možnosti haly nesou tradici rodiny Petrof. Celé prostory jsou řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí. Jedinečný projekt PETROF Gallery získal titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018 a v celostátní soutěži Stavba roku 2018 obdržel Zvláštní cenu časopisu Stavebnictví.


Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických firem.