HAND THERAPY COURSE

Therapy after tendon injuries

KAPACITA KURZU NAVÝŠENA


29. - 30.9.2021, Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Odborní garanti kurzu: Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Ivana Krejčí

Lektorky: Sarah Ewald, Vera Beckmann (Švýcarsko)

Jednací jazyk: angličtina bez překladatele

O kurzu:

Tento kurz poskytuje účastníkům přehled možností pooperační léčby po poranění šlach flexorů a extenzorů v distální části horní končetiny. Nejprve budou zopakovány základní anatomické a biomechanické znalosti. Dále budou účastníci seznámeni se základními informacemi o etiologii, procesu hojení a klasifikaci poranění šlach. Na podkladě informací, založených na vědeckých podkladech a faktorech, které ovlivňují terapii, budou diskutovány postupy, které napomáhají terapeutovi správně směrovat rehabilitaci. Klinické uvažování bude rozvíjeno při práci ve skupinách na základě případových studií. V rámci kurzu bude demonstrována výroba dlah pro pooperační rehabilitaci po poranění šlach flexorů.

Lektorky:
Kurz je veden dvěma certifikovanými terapeutkami, Sarah Ewald a Verou Beckmann. Obě jsou certifikovanými terapeutkami terapie ruky ve Švýcarsku i v rámci Evropské federace společností terapie ruky (EFSHT).

Sarah Ewald je ergoterapeutka s 35-ti letou zkušeností v rámci terapie ruky. Pracovala ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Nyní má svoji praxi v Curychu ve Švýcarsku. Je bývalou předsedkyní mezinárodní federace společností terapie ruky (IFSHT), organizovala EFSHT kongres v roce 2008 ve Švýcarsku a spolupředsedala v rámci kongresu IFSHT v Buenos Aires v Argentině. Vyučovala a přednášela v 15 zemích světa.

Vera Beckmann je fyzioterapeutka a terapeutka ruky s 28-mi letou praxí. Je vedoucí terapeutkou v Univerzitní nemocnici v Curychu. Je bývalou předsedkyní Švýcarské společnosti terapie ruky a spolupodílí se na přípravách kongresu EFSHT, který se bude konat tento rok ve Švýcarsku. Vyučuje a přednáší doma i v zahraničí.