XVI. kongres České společnosti chirurgie ruky 

V. kongres České společnosti terapie ruky    

29.9. - 2.10.2021, HRADEC KRÁLOVÉ

POŘADATEL

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin FN Hradec Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova

ZA PODPORY

TERMÍN KONÁNÍ

29. - 30.9.2021   Kurz chirurgie ruky

29. - 30.9.2021   Kurz terapie ruky

1. - 2.10.2021      XVI. kongres České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

1. - 2.10.2021      V. kongres České společnosti terapie ruky ČLS JEP  


MÍSTO KONÁNÍ - NOVÉ!!

Hotel Tereziánský dvůr

Jana Koziny 336

500 03 Hradec Králové

GPS: 50°12'29.7"N 15°50'14.1"E

Konference i pre-konferenční kurzy proběhnou v kongresových prostorách hotelu Tereziánský dvůr.

POZVÁNÍ PŘEDSEDY ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé chirurgie ruky,

chci Vás jménem společnosti a organizačního výboru pozvat na výroční kongres České společnosti a chirurgie ruky, který se tento rok koná 30.9.-2.10.2021 v Hradci Králové. Vzhledem k nepředvídatelně se chovající pandemii je jeho organizace velmi dobrodružná záležitost. Aktuálně lze jen velmi obtížně odhadovat a plánovat jaká bude epidemiologická situace na podzim tohoto roku. To v tuto chvíli jistě neví asi nikdo. Přesto plánujeme kongres jako prezenční a doufáme, že se na kongresu setkáme osobně. Slibuji, že uděláme maximum pro to, aby kongres nakonec proběhl prezenční formou.

I přes tento náš optimismus ale budeme připraveni i na variantu, kdy by naše osobní setkání v Hradci Králové nebylo možné a máme v záloze i distanční variantu kongresu. Ten by proběhl ve stejném termínu, byť v jiném časovém a organizačním formátu. Pokud tato varianta nastane, budete o tom s dostatečným předstihem informováni. Kongres chirurgie ruky tedy určitě na podzim proběhne, nebude se posouvat a můžete s ním najisto počítat. Jen nyní nejsme schopni garantovat, zda proběhne prezenčně nebo distančně.

Kongresu předchází specializovaný kurz chirurgie ruky, poslední z druhého cyklu kurzů, pořádaných a garantovaných Českou společností chirurgie ruky, na téma Vrozené vady a varia. Tento kurz byl právě s ohledem na pandemii přeložen z původního termínu na 29.-30.9.2021. Termín tohoto kurzu také již nebude dále posouván. Pokud nebude možno ho zorganizovat prezenčně, tak stejně jako kongres bude organizován distanční formou. Na tento kurz všechny zájemce také zvu.

Poskytování chirurgické péče je v době pandemie velmi obtížné, velká část našeho oboru je tvořena elektivními výkony, které nyní nelze provádět. Přeji Vám všem, aby se epidemiologická situace uklidnila co nejdříve, abychom dohnali všechny "resty" a byli schopni našim pacientům poskytnout veškerou dočasně odloženou chirurgickou léčbu bez negativního dopadu na jejich zdraví. A přeji nám všem, aby následující týdny a měsíce byly z hlediska našeho oboru výrazně klidnější než ty minulé.

Na Vaši osobní návštěvu v Hradci Králové se velmi těším. Věřím, že nám to vyjde.

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

předseda České společnosti chirurgie rukyPOZVÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky,

dva roky uplynuly jako voda a blíží se nám další odborný kongres České společnosti chirurgie ruky s účastí naší společnosti terapie ruky. Minulý kongres, který se konal v Ústí nad Labem, mi přinesl povznášející zjištění, že stále větší počet terapeutů má o tento krásný obor terapie ruky zájem. Rok od roku si více terapeutů uvědomuje, jak důležitá je v oblasti ruky podrobná znalost anatomických, biomechanických a dalších souvislostí.

Stále se ukazuje, že terapie ruky je specifickým oborem vyžadujícím nejen dobré odborné znalosti, ale i představivost a schopnost uvažovat v širších souvislostech pohybového aparátu. Vzhledem k nezastupitelné roli dlahování při řešení různých diagnóz na ruce, by měl být terapeut ruky i dostatečně zručný a tvůrčí. Naše terapeutická praxe nám také stále připomíná, jak přínosná může a má být úzká spolupráce chirurga s terapeutem, i jak důležitý je mezioborový vzájemný respekt a pochopení.

Celosvětový trend se již několik let všeobecně soustředí na časnou rehabilitaci podepřenou medicínou založenou na důkazech. Odborný program by tedy i v našich podmínkách měl směřovat touto cestou. A tak opět pevně věřím, že přednášky budou mít pro naši praxi očekávaný přínos.

V termínu těsně před kongresem se bude konat odborný kurz, tentokrát pod vedením švýcarských lektorek Sarah G. Ewald a Very Beckmann. Tématem kurzu bude časná terapie ruky po šlachovém poranění na ruce. Obě terapeutky budou také hostujícími přednášejícími v rámci kongresu. Jelikož včasná rehabilitace předpokládá i specifické chirurgické ošetření věřím, že informace z kurzu i prezentací budou přínosné nejen pro terapeuty, ale i pro chirurgy, kteří se s tímto druhem poranění setkávají velice často.

Věřím, že v souvislosti s pandemickou situací jsme termín kongresu i kurzu zvolili správně, a že se letos všichni potkáme tváří v tvář a podáme si srdečně ruce. Těším se na brzké setkání s vámi a přeji nám všem plné zdraví, chuť dále se vzdělávat i radost z dobře odvedené práce.

Mgr. Milada Kukačková

předsedkyně České společnosti terapie ruky

VĚDECKÝ VÝBOR


MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

MUDr. Radek Kebrle

Mgr. Milada Kukačková

Mgr. Ivana Krejčí

MUDr. Alena Schmoranzová

MUDr. Tomáš Proček

MUDr. Jan Trlica, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR


MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

MUDr. Igor Slaninka, Ph.D.

MUDr. Lucie Hasenöhrlová

MUDr. Jan Jaroš

MUDr. Tomáš Hellmuth

Mgr. Milada Kukačková

Mgr. Ivana Krejčí

Bc. Lucie Lapešová

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1.4.2021       Otevření webových stránek a spuštění registrace k aktivní i pasivní účasti

30.6.2021    Uzávěrka příjmu abstrakt -  PRODLOUŽENO DO 11.7.2021

30.6.2021    Ukončení časné registrace se zvýhodněným poplatkem - PRODLOUŽENO DO 11.7.2021

1.8.2021       Rozhodnutí o konání akce on-line v případě nepříznivé epidemiologické situace

1.9.2021       Zveřejnění finálního programu

20.9.2021    Uzavření registrace k účasti - PRODLOUŽENO DO 24.9.2021